Home » Wat zijn de 10 stappen bij productontwikkeling?

Wat zijn de 10 stappen bij productontwikkeling?

Waarom het belangrijk is om deze 10 stappen bij productontwikkeling goed te lezen?

Ontwikkelen van een product is een traject die je moet doorlopen.  Je begint bij een idee. Daarna komt de ontwikkeling. Hierbij worden de kostprijs, look and feel en specificaties aan elkaar afgetoetst. Een belangrijk deel van het traject dient om problemen op te lossen en extra kosten te vermijden.

1. Nagaan of je idee al bestaat.

Het is heel belangrijk om na te gaan of je productidee reeds bestaat of zelfs beschermd is. Je kan dit doen door een patentonderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld. Immers is het zo dat je claims kunt krijgen indien je een bestaand idee ontwikkeld en op de markt brengt.

2. Je budget bepalen.

Voor je begint met investeren  in ontwerp of zelfs matrijzen en materialen maak je best een overzicht van alle kosten die doorheen het volledig traject van de productontwikkelin tot vermarkten van het product komen kijken. Denk niet alleen aan de kosten van de ontwikkeling. Bijkomende kosten zijn : patentonderzoek, patenten aanvragen, matrijzen, prototypes, productieseries, marketing en verkoop. Uw budget moet dus een veelvoud zijn van de ontwikkelkost.

3. Reeds verkoopskanalen kennen.

Weet op voorhand wie je doelgroep is. Aan wie zal je je product verkopen en via welke kanalen. Maak een businessplan.

4. Een concept vast leggen.

Meestal zijn er meerdere manieren om een product te ontwikkelen dat voldoet aan de vooropgestelde eisen. Je bedenkt best verschillende concepten. Die toets je één voor één af naar kostprijs, complexiteit en maakbaarheid. Eenmaal je een goede evaluatie hebt van de concepten kan je er één uit pikken om verder te ontwikkelen.

5. Ontwerpen van de onderdelen.

Voor het ontwerpen van onderdelen is een goede kennis nodig van de materialen en productietechnieken. Een gefreesd onderdeel wordt op een andere manier ontworpen dan een kunststof spuitgiet onderdeel.  Je laat het ontwerpen best over aan een gespecialiseerd bedrijf.

6. Verificatie van het ontwerp aan de hand van prototypes.

Er is een kost verbonden aan het produceren van onderdelen. Je hebt de investeringen in matrijzen en tools, maar ook de aankoop van de onderdelen en assemblage. Uiteraard is het balngrijk dat je zeker bent dat alle onderdelen produceerbaar zijn en geassembleerd kunnen worden. Daarom maken we prototypes.

7. Bijsturen van het ontwerp.

Je kan heel wat leren van prototypes. Vaak ontdek je problemen bij assemblage aan de hand van een 3D print of een gefreesd prototype. Op die manier kan je het ontwerp aanpassen alvorens series te gaan produceren.

8. Aanmaken van productie toolings.

Pas als je zeker bent dat alle onderdelen perfect passen en voldoen aan de vooropgestelde specificaties kan je overgaan tot het produceren van toolings en matrijzen. Deze nemen een flinke hap uit het budget. Matrijzen en tools zorgen er voor dat je grote aantallen repititief kunt produceren. Daarbij zijn de afmetingen, posities en kwaliteit van elk onderdeel gelijk.

9. Preseries.

Waarom is het belangrijk om een preserie te maken? omdat daar de laatste kleine probleemjes in de assemblage en productie naar boven komen. Als er dan nog onderdelen of matrijzen bijgewerkt moeten worden is de kostprijs voor herwerken lager als wanneer een groot aantal onderdelen afgewerkt zijn.

10. Series produceren.

Finaal worden onderdelen in grotere series geproduceerd. Dat is het laatste stadium in het traject van ontwerp tot afgewerkt product.

Na de productie kunnen de producten naar de distributie en verkoopskanalen.

Uiteraard kennen wij de 10 stappen bij productontwikkeling door en door. Daarom zijn we een geschikte partner bij het ondersteunen van uw project.

Geef ons een seintje om even over jou idee te praten.

Scroll naar boven