Prototypes worden gemaakt om een elektronisch of mechanisch ontwerp te verieferen. Ze zijn een essentieel onderdeel van het productdesign, ontwillengsprocess en certificatie. Hoe de interactie van een elektronisch product zal zijn of hoe ligt een hand held toestel in uw hand ? dat kan enkel afgetoetst worden met een prototype. Een prototype kan dus zowel een behuizing geprint met een 3D printer zijn als een elektronische printplaat of de combinatie van de twee.

Doorheen het productontwikkelingsprocess kunnen er meerdere prototypes nodig zijn. Dit om de functionaliteit of assemblage te evalueren. We kunnen aan de hand van prototypes feedback uit de field verzamelen en het ontwerp bijsturen.

Als een prototype voldoende getest werd en goedbevonden zullen we dit beschouwen als “gouden sample”. dit zal de referentie zijn voor de pre-series. Het finale prototype of een unit uti de preseries zal dan gebruikt worden om te certifieren voor CE, UL, TUV, FCC, RoHS

A prototype is not a Proof of concept or POC. Een POC dient om een concept of de werking er van aan te tonen.

Let op : Wij maken enkel prototypes in het kader van een productontwikkelings project of productieproject. Wij bieden geen rapid prototyping.