Productbescherming

Zou u graag een innovatief product beschermen?
Dan is het in veel gevallen belangrijk om een octrooi (ook patent genoemd) aan te vragen.
Octrooien zijn een zeer complexe materie en het is van het uiterste belang dat het traject goed doorlopen wordt teneinde een octrooiaanvraag tot een goed eind te brengen.

Bij de behandeling van uw aanvraag houden we rekening met het volgende;

 • Maximale bescherming;
 • Prijsbewust toepassen van de juiste formule;
 • Formules op maat van KMO’s/MKB’s;
 • Vrijwaring van aansprakelijkheid voor de KMO/MKB;
 • Screening van bestaande patenten.

Vindt u een octrooi bijkomstig of niet nodig ?

Wij raden echter aan om toch steeds te trachten om je product op een of andere wijze te beschermen

 • Productontwikkeling vereist toch steeds een aanzienlijke investering
 • Indien je het product niet beschermd heeft de concurrent het recht om te kopieëren.
 • De concurrentie kan dan zelfs een verbeterde versie van jouw product beschermen en je zo blokkeren
 • Een toegekend octrooi verzekert je van je FTO (freedom to operate)
 • Het kopiëren van hardware is eenvoudiger dan ooit
 • Vooral als je in de VS zaken wil gaan doen is een octrooi zeer belangrijk, ook als het om software gaat
 • Een octrooi schrikt potentiële concurrenten ook af en biedt een zeker marktmeerwaarde.
 • Je product beschermen kan je ook helpen in het vinden van financiering.
 • Vergeet niet dat indien je een product hebt beschermd in Europa of America, dit product nog steeds kan gekopieerd worden in China en uitgevoerd naar landen waar uw octrooi niet geldt.