Technisch tekenen en 3d modellen aanmaken is een van onze kernactiviteiten. Een foutloze en kwalitatieve productie van onderdelen en assemblages begint met correcte informatie. De specifieke informatie die een producent nodig heeft staat op een productietekening of zit vervat in een 3D file. Meestal een STP file.

Wilt u een product laten uittekenen ?

productontwerp en design

Metron is het juiste bedrijf om mee samen te werken. Waarom ?

Omdat wij jou assisteren en adviseren : met onze ervaring zullen wij bekijken hoe een product best geproduceerd kan worden en of er aanpassingen nodig zijn om de produceerbaarheid te verbeteren of om de kostprijs te reduceren.

Uittekenen of ontwerpen in 3D : Aan de hand van uw informatie zullen 1 of meerdere 3D modellen uitgewerkt worden.  Dit naargelang er onderdelen nodg zijn. onderdelen kunnen ook in ons tekenprogramma samengevoegd worden tot een assemlage. We gebruiken de professionele CAD software Creo Parametric. (Pro-Engineer)

Technische tekeningen maken : Dat zijn tekeningen van een onderdeel of assemblage met de nodige maten, toleranties en informatie om het stuk door een fabrikant te laten produceren.

Technisch tekenen
productontwerp
Ontwerp netwerktoestel met POE